Szózat

Szöveg: Vörösmarty Mihály
Zene: Vörösmarti Imre (a Vazul Vére Történelmi Rockopera szerzője)
Ének: Magyar Csaba, Szemző Gábor, Vörösmarti Imre
Videó, vokál: Vörösmarti Anikó

Megnézem a videót

ONLINE RÁDIÓ

A Barcaság hangja

KIVONAT A LOKSI BLUES-CAFÉ SZOCIOKULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATÁBÓL

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS CÉLKITŰZÉSEI

5. cikk. Az Egyesület célja

– kulturális és társadalmi tevékenységek támogatása

– a kulturális értékek, népszokások és erdélyi kulináris szokások megismerése, támogatása, megőrzése, terjesztése és értékelése

– interetnikai kapcsolatok támogatása és terjesztése

– karitatív és szociális megsegítő tevékenységek támogatása és szervezése

– nemzeti és nemzetközi kapcsolatok terjesztése, létrehozása és fejlesztése, interkulturális kapcsolatok létrehozása más, hasonló tevékenységű egyesülettel

– a műemlékek gondozását, restaurálását és ismertetését célzó tevékenységek támogatása

– a polgári viselkedés javítása

– fiatal zenészek, költők, írók és képzőművészek támogatása és érvényesülésének elősegítése.

6. cikk. Az Egyesület célkitűzései

6.1. Céljának elérése érdekében, az Egyesület a következőket tűzi ki céljául:

– olyan tevékenységek kezdeményezése és megvalósítása, amelyek támogatják a sajátos erdélyi kulináris hagyományok, kulturális és művészi értékek terjesztését a fiatalok körében,

– jótékonysági, zenei, színházi, nevelési rendezvények szervezése, az egyesület sajátságos céljainak eléréséhez szükséges anyagi alapok gyűjtésének érdekében,

– a kulturális értékek és néphagyományok megőrzéséhez és terjesztéséhez szükséges pénzalapok megteremtése,

– ünnepélyes előadások, kiállítások, nyári táborok, kulturális cseretevékenységek szervezése, melyeknek témája a magyar és más népek szokásai és hagyományai, a folklór, a népművészet és a néphagyományok megismerése céljából,

– irodalmi kávéházak és jazz, blues, rockzene szólóestek szervezése,

– szemináriumok, viták, felkészítők szervezése, melyeknek témája a fiatalok szerepe a helyi társadalmi életben, a fiatalok szerepének tudatosítása a közösség életében,

– társadalmi-kulturális témájú könyvek, emlékkönyvek, CD-k, DVD-k kiadása,

– a regionális turizmus, legfőképpen a falu- és kulturális-történelmi témájú turizmus bátorítása, fejlődésének támogatása,

– oktatási és nem oktatási tevékenységet kifejtő intézményekkel való együttműködés,

– az interetnikai, interkulturális, felekezetek közti és társadalmi párbeszéd terjesztése a közösségen belül, főleg a fiatalok körében,

– az állampolgári hozzáállás és tudat terjesztése, főleg a fiatalok körében, a társadalmi problémák iránti érdeklődés és az ezekkel szembeni felelős hozzáállás fejlesztése, ilyen irányú tevékenységek és programok szervezésével,

– kulturális, társadalmi, ifjúsági központok létrehozásához, közösségi (kulturális, társadalmi, nevelési, állampolgári) programokhoz, szimpóziumokhoz, társadalmi- kulturális-nevelési táborokhoz, tapasztalatcserékhez, tananyagon kívüli tevékenységekhez, stb. való anyagi, szakmai és erkölcsi hozzájárulás,

– az egyesületéhez hasonló célú, az országon belüli és külföldi szervezek, programok, intézmények és hatóságok közötti kommunikációs, megsegítő és együttműködési hálózat létrehozása,

– az egyesület tagjait képező vagy az egyesülettel szimpatizáló egyes természetes személyek és jogi személyek részéről jövő adományok (pénzbeli adományok, élelmiszerek, emberi vagy állati kezelésre való gyógyszerek, ruházati cikkek, orvosi felszerelés vagy minden más anyagi javak), hozzájárulások, megsegítő tevékenységek (fizikai munka, szakmai támogatás, stb.) elfogadása, gyűjtése, adminisztrálása és felhasználása. Az adományokból, szponzorálásokból vagy minden más törvényes eszközzel szerzett javak felhasználhatók az adott formában vagy eladhatók, az ebből származó pénzösszegek az Egyesület céljainak megvalósítására használhatók fel.

– a rászoruló családok megsegítésére fordítandó alapok és adományok gyűjtéséért szervezett kampányok megszervezése,

– munkaképtelen személyeknek, betegeknek, rokkantaknak, sokgyerekes családoknak, időseknek, iskoláknak, kórházaknak, más, hiányt szenvedő vagy rászoruló személyeket szolgáló intézményeknek folyósított, alkalomszerű adományok, élelmiszerek, pénzösszegek, ruházati cikkek, gyógyszerek és más anyagi javak formáját öltő segélyek közvetlen átadása,

– a tevékenységek kifejtéséhez szükséges helyiségek berendezése, bérlése vagy építése,

– más célkitűzések, amelyek a célok eléréséhez járulnak hozzá.

Kiemelt támogatók

Média támogatók

Kulturális partnerek

Belépők igényelhetők rendezvényeinkre

Fotók

Csiki Edy
Muerth Péter
Bardócz Péter